Ga naar de inhoud

Medewerkers

Als u wilt werken, maar het echt niet lukt

Soms zijn gezondheidsklachten die het werken belemmeren chronisch of moeilijk behandelbaar. In dat geval kan het advies van een specialist op het gebied van uw klachten soms net het verschil maken tussen thuiszitten en weer aan de slag kunnen. De adviezen van de bij NCKA aangesloten klinisch arbeidsgeneeskundigen en medisch specialisten kunnen u en uw werkgever helpen om uw werk of werksituatie zo aan te passen, dat u weer aan de slag kunt. Ook kan het zijn dat u door uw werk ziek bent geworden en wilt weten in hoeverre u recht heeft op een financiële schadevergoeding.  

Het NCKA beschikt over een landelijk dekkend netwerk voor specialistische advisering en begeleiding op de volgende gebieden:

 1. Psychische klachten (burn-out, posttraumatische stress, depressie, OCD, enz.);
 2. Klachten aan het bewegingsapparaat (arm/nek/schouder, hernia, knieën, enz.);
 3. Chronische ziekten (reumatische aandoeningen, vermoeidheid na kanker, maag- en darmklachten, Parkinson, enz.);
 4. Mogelijke blootstelling aan gevaarlijke of allergene stoffen (contacteczeem, chroom-6, oplosmiddelen, rookgassen, enz.);
 5. Aansprakelijkheid bij mogelijke beroepsziekten (medisch, juridisch en financieel advies). 

Wat kan het NCKA voor u doen?

 1. Nader onderzoek en advies als u denkt een beroepsziekte te hebben;   
 2. Adviesgesprek als u werkt met gevaarlijke stoffen of in een risicovolle omgeving werkt;
 3. Adviesgesprek als u zelf tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld: u bent zwanger en werkt in een laboratorium, wat is wel en niet verantwoord?);
 4. Second opinion in overleg met uw eigen bedrijfsarts of als u het met uw bedrijfsarts niet eens bent;
 5. Advies bij re-integratie of arbeidsconflicten.

Wat zijn de kosten?

Uw bedrijfsarts of uzelf kunnen uw werkgever verzoeken om vergoeding (van een deel) van de kosten van onze specialistische zorg. U kunt er ook voor kiezen om zelf de kosten te dragen, als u geen betrokkenheid van uw werkgever wil. In alle gevallen stellen wij van tevoren een heldere offerte op, zodat uw werkgever en/of uzelf van tevoren weten wat de kosten zullen zijn. Benodigde diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis worden in de regel door uw basiszorgverzekering vergoed.
 
U kunt onze tarieven opvragen bij het secretariaat van NCKA, via het contactformulier.

Hoe kunt u zich aanmelden bij het NCKA?

 1.     In overleg met uw bedrijfsarts kunt u een verwijzing aanvragen naar het NCKA.
 2.     U kunt rechtstreeks contact opnemen met het NCKA.
 3.     U kunt contact opnemen via het contactformulier, wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@ncka.nl