Ga naar de inhoud

Werkgevers

Als reguliere arbozorg geen oplossing biedt

De reguliere arbozorg bestaat uit generalistische arbozorg, die in de meeste gevallen tot goede resultaten leidt. In een aantal gevallen leidt een generalistische benadering niet (snel genoeg) tot resultaat, en is een specialistische benadering kosteneffectief. Het NCKA beschikt over een landelijk dekkend (academisch) netwerk voor specialistische bedrijfsgeneeskundige preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding op de volgende gebieden:  

 1. Psychische klachten (burn-out, posttraumatische stress, depressie, OCD, enz.);
 2. Klachten aan het bewegingsapparaat (arm/ nek/ schouder, hernia, knieën, enz.);
 3. Chronische ziekten (reumatische aandoeningen, vermoeidheid na kanker, maag- en darmklachten, Parkinson, enz.);
 4. Mogelijke blootstelling aan gevaarlijke of allergene stoffen (contacteczeem, chroom-6, oplosmiddelen, rookgassen, enz.);
 5. Aansprakelijkheid bij mogelijke beroepsziekten (medisch, juridisch en financieel advies).

Wat kan het NCKA voor u doen?

 • Oplossen van vastgelopen verzuim-, re-integratie en WIA-dossiers;
 • Uitvoeren van specialistische diagnostiek op maat;
 • Inschakelen van de juiste, gespecialiseerde behandelaar of begeleider;
 • Objectiveren van beroepsziekten en adviseren hoe hier als werkgever mee om te gaan;
 • Bemiddelen bij arbeidsconflicten (onder meer mediation);
 • Adviseren over al dan niet inzetten van het tweede spoor: re-integratie in nieuw werk;
 • Adviseren bij mogelijke blootstelling van werknemers aan gevaarlijke of allergene stoffen;
 • Adviseren over juridisch en financieel afwikkelen van aansprakelijkheid bij beroepsziekten.

Wat zijn de kosten?

U kunt onze tarieven opvragen bij het secretariaat van NCKA, via het contactformulier. In alle gevallen stellen wij van tevoren een heldere offerte op, zodat u van tevoren weet wat de kosten zullen zijn. Benodigde diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis worden in de regel door de basiszorgverzekering van uw medewerker vergoed.

Wat levert een NCKA advies voor u op?

 • Kostenreductie door snellere werkhervatting en voorkomen van sancties van UWV;
 • Duidelijkheid en concrete oplossingen;
 • Vlot trekken van vastgelopen situaties;
 • Voorkomen van imagoschade voor de organisatie;
 • Dossiers die 100% op orde zijn;
 • Goede medische, juridische of financiële risicotaxaties waar u als werkgever op kunt acteren;
 • Preventie van gezondheidsschade voor uw medewerkers.

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@ncka.nl