Ga naar de inhoud

Diagnosticeren van beroepsziekten

Meest gerapporteerde klachten

De wetgever spreekt in de Arboregeling van een ‘beroepsziekte’ als een ziekte het gevolg is van ‘een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden’. Deze definitie is helder, maar roept in de praktijk veel vragen op. Als bijvoorbeeld een lasser op 50-jarige leeftijd kanker krijgt, is dat dan het gevolg van de jarenlange blootstelling aan lasrook door onvoldoende beschermd lassen, of van het sigarettenroken, of is de oorzaak niet vast te stellen?

Het NCKA onderzoekt of er sprake is van een beroepsziekte. Hierover wordt een objectieve rapportage opgesteld en advies aan de werkgever en/of medewerker(s) uitgebracht. Zowel de werkgever als medewerker(s) hebben belang bij een objectieve rapportage vanwege de wederzijdse acceptatie van het rapport. De werkgever en/of medewerker(s) kunnen dit rapport gebruiken ten behoeve van:

 • individuele of groepsgerichte preventie;
 • het vaststellen van wederzijdse verantwoordelijkheden;
 • het (juridisch) afhandelen van (financiële) aansprakelijkheid.   
 

Het NCKA is gespecialiseerd in onafhankelijk causaliteitsonderzoek naar mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals:

 • allergene stoffen (pollen, schimmels, meelstof, enzymen);
 • asbest;
 • Chroom-6;
 • dieselrook;
 • gewasbeschermingsmiddelen;
 • houtstof;
 • kwartsstof;
 • lasrook;
 • oplosmiddelen;
 • organische stoffen;
 • overige chemische middelen. 
 

Daarnaast kan het NCKA ook andere blootstellingen onderzoeken die gezondheidsschade kunnen veroorzaken, zoals psychische of fysieke belasting, lawaai, trillingen, biologische agentia (virussen, bacteriën, schimmels, etc.) en straling (röntgenfoto, CT-scan, radioactieve stoffen).

Het NCKA kan de werkgever en/of medewerker(s) desgewenst ook juridisch adviseren over de kansen bij een rechtsgang ter zake van een schadevergoeding.  

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@ncka.nl