Ga naar de inhoud

Psyschise klachten

Focus op mogelijkheden

Psychische klachten komen veel voor. Gelukkig leiden psychische klachten in de meeste gevallen niet tot (langdurig) ziekteverzuim. Dat komt omdat het medewerkers met psychische klachten vaak lukt om ondanks hun klachten door te werken. Het komt ook omdat psychische klachten in veel gevallen goed behandelbaar zijn. Aan het werk blijven, is vaak één van de factoren waardoor psychische klachten onder controle blijven. Werk biedt afleiding en werk biedt voldoening. Daarom betrekt het NCKA het werk, ongeacht de aard van de psychische klachten, direct bij de diagnostiek en behandeling. De behandeling volgt gelijktijdig twee sporen. Het eerste spoor is gericht op het behandelen van de klachten. Het tweede spoor is gericht op het inventariseren en uitbouwen van de (werk-)mogelijkheden waarover de medewerker ondanks zijn psychische klachten nog steeds beschikt. 

Ziek door het werk

Het kan natuurlijk ook dat medewerkers hun psychische klachten (mede) door het werk hebben gekregen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij burn-out-klachten, angstklachten door pesten op het werk, of een post-traumatische stress-stoornis. Juist als de psychische klachten (mede) door het werk ontstaan zijn, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de ziekmakende en beter-makende kanten van de werkinhoud, werkomgeving en werkwijze. Ook bij psychische klachten die (mede) door het werk zijn ontstaan, volgt de behandeling gelijktijdig twee sporen. Het eerste spoor is gericht op het behandelen van de klachten. Het tweede spoor is gericht op het inventariseren en uitbouwen van de (werk-)mogelijkheden waarover de medewerker ondanks zijn psychische klachten nog steeds beschikt.

Werkgerichte diagnostiek en behandeling

Door snelle diagnostiek en een activerende behandeling tracht het NCKA (langdurige) uitval van medewerkers te voorkomen. Voor werkgerichte diagnostiek en behandeling werkt het NCKA landelijk samen met ervaren en deskundige psychologen.

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@ncka.nl