Ga naar de inhoud

Uitvoeren van second opinion

Wanneer een second opinion?

Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. Het aanvragen van een second opinion moet altijd in overleg met de eigen bedrijfsarts.  

De bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. Die moeten dan schriftelijk worden gegeven. Het is ook mogelijk dat de bedrijfsarts zelf een second opinion aan de werknemer aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfsarts van opvatting is niet over de benodigde kennis te beschikken die in dit specifieke geval nodig is. 

Voorbeelden van situaties waarin de werknemer een second opinion kan aanvragen:

  •     De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim nog kan verrichten;
  •     De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte.

Hoe vraagt u een second opinion aan?

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eerste bedrijfsarts. Het aanvragen van een second opinion kan alleen door de werknemer worden gedaan, maar is altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts.

In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. De second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een ander bedrijf of andere arbodienst dan waar de eerste bedrijfsarts werkt. Indien in het basiscontract meerdere opties voor second opinion bedrijfsartsen zijn vastgelegd, kan de werknemer hier zelf een keuze uit maken.

Wij helpen u graag verder als u…

  •     Twijfelt of een second opinion in uw geval de juiste keuze is;
  •     Wilt weten hoe u een second opinion kunt regelen; 
  •     Wilt overleggen hoe u de second opinion bespreekbaar maakt met uw bedrijfsarts.

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@ncka.nl