Ga naar de inhoud

Adviseren bij vastgelopen
re-integratietrajecten

Gespecialiseerd in vlottrekken van vastgelopen re-integratietrajecten

Soms loopt de re-integratie van een medewerker vast, doordat de gezondheidsklachten steeds terugkeren of verergeren (therapieresistent zijn), de arbeidsrelatie verstoord is, of de medewerker lichamelijk of psychisch zwaar belast wordt in de thuissituatie (mantelzorg moet verlenen, relatieproblemen, schuldenproblematiek, enz.). Bij een vastgelopen re-integratietraject is er vaak sprake van een combinatie van oorzaken. In dat geval kan de aanpak vaak beter verlegd worden van behandeling van de aandoening naar zo goed mogelijk werken met de gezondheidsklachten. Dit vraagt om acceptatie van de werkbeperkingen door de werknemer én werkgever. Begeleiding en advisering door een in ‘werken met gezondheidsklachten’ gespecialiseerde klinisch arbeidsgeneeskundige of professionele coach leidt vaak tot goede resultaten.

Het NCKA beschikt over klinisch arbeidsgeneeskundigen (gespecialiseerde bedrijfsartsen) die vastgelopen re-integratietrajecten kunnen vlottrekken. Het streven is om de medewerker aan het werk te houden in de huidige functie. Vaak kan de medewerker door een andere benadering van de gezondheidsklachten en/of een aanpassing van de werkzaamheden of werkomstandigheden (bijvoorbeeld gedeeltelijk thuis werken) alsnog succesvol re-integreren. Soms wordt de route naar een andere functie, andere werkgever of (gedeeltelijke) ziektewetuitkering ingezet.

Voor optimale coaching van de medewerker in geval van vastgelopen re-integratietraject heeft het NCKA landelijke dekking door nauwe samenwerking met diverse professionele partijen.

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@ncka.nl