Ga naar de inhoud

Uitvoeren van gespecialiseerd PMO

Onderzoek gericht op afdoende bescherming tegen blootstelling

Het NCKA is gespecialiseerd in het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gericht op het afdoende beschermen van medewerkers tegen mogelijke blootstelling aan:

 •     gevaarlijke stoffen (chemische-, organische-, allergene stoffen);  
 •     biologische agentia (virussen, bacteriën, schimmels);
 •     straling (röntgenfoto, CT-scan, radioactieve stoffen);
 •     psychische belasting (werkstress, traumatische gebeurtenissen);
 •     fysieke belasting (tillen, repeterende bewegingen);
 •     lawaai;
 •     trillingen.

Bij mogelijke blootstelling met risico op gezondheidsschade kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zichzelf meer dan tienvoudig terugverdienen. Als medewerkers onbedoeld langdurig zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en de rechter concludeert dat de werkgever tekort is geschoten, dan kan de toegekende schadevergoeding aanzienlijk zijn. Nog belangrijker is dat een PMO onnodig arbeidsverzuim, onnodige gezondheidsschade en onnodig persoonlijk leed kan voorkomen.  

Het NCKA kan een PMO uitvoeren naar de risico’s die medewerkers lopen en naar de effectiviteit van de getroffen beschermingsmaatregelen. Soms gaat het hierbij ook om het voorlichten en stimuleren van medewerkers om veiligheidsvoorschriften (afzuigen van stof, ventileren van de ruimte, handhygiëne) beter in acht te nemen en beschermingsmiddelen (mondneusmaskers, handschoenen, beschermende kleding) beter te gebruiken. 

Vooral buiten de industrie, bijvoorbeeld in de:

 •     bouw (fijnstof, reinigings- en schoonmaakmiddelen);
 •     landbouw (bestrijdingsmiddelen, biologische agentia, allergenen, fijnstof, schoonmaakmiddelen);
 •     gezondheidszorg (biologische agentia, desinfecteringsmiddelen, straling);
 •     schoonmaakbranche (fijnstof, schoonmaakmiddelen).

is het risico van het werken met gevaarlijke stoffen een onderschat probleem. 

Ruim 1 miljoen Nederlanders te maken met gevaarlijke stoffen op het werk

1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen.

Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark vindt het de hoogste tijd voor actie: ‘Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaars. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het aantal slachtoffers als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen afneemt. Dit is een te voorkomen probleem, dus we moeten aan de slag.’ (Nieuwbericht Rijksoverheid, 2018)

Het NCKA voert een professioneel PMO uit aan de hand van de leidraad die in opdracht van het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is opgesteld door de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). 

Neem contact op

Adres

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort

Contact

Telefoon: 085 301 12 00
E-mail: info@ncka.nl